Categories
Diari

KEPUASAN

Menyaksikan kegembiraan orang yang kita sayang adalah kepuasan yang amat sukar untuk diterjemahkan dengan kata kata